morizyun

Engineer

Full stack developer. Be able to build an optimal architecture with Next.js / Firebase / TypeScript / JavaScript Ruby / Golang / Kotlin / Java.

7Bài viết
669PV
30Thích

morizyunさんを応援しよう!

Chúng tôi đang tìm kiếm độc giả hỗ trợ