Price Rank Dev

Developer

I use Next.js (React) and Firebase (Firestore / Auth) for development. We are also developing APIs for Ruby on Rails and GraphQL. Our team members are 6 Vietnamese and Japanese engineers.

34Bài viết
2,486PV
192Thích

Hãy ủng hộ Price Rank Dev!

\ 23 độc giả đang hỗ trợ /

Bạn có thể hỗ trợ tác giả của bài viết này, Price Rank Dev, bằng cách nhấp vào dịch vụ bên dưới. Đây là phần giới thiệu về trang web hoạt động poi miễn phí và an toàn . Đăng ký người dùng dễ dàng trong vòng chưa đầy 5 phút!

/Price Rank Dev